survey chart

gender/genus

age/ålder

Do you live in Mullsjö? / Är du Mullsjöbo?

Your profession / ditt yrke

rate your quality of life in Mullsjo/ skatta kvalitén på ditt liv i Mullsjö

the secret of living good / hemligheten till ett gott liv

know how to eat and drink (good) / vägen till gott liv genom mat och dryck

how to benefit from the act of dancing / Fördelar från dansande

How to benefit from the sport / Fördelar från sport

How to get a good sleep / Hur uppnås god sömn

to know how to work / att arbeta på ett bra sätt

to know how to think positive / behärska positivt tänkande genom att

Know how to love and be loved / Kunna bemöta med kärlek och ta emot kärlek

to know how to listen / att veta hur en lyssnar

To know to speak and express your thought / veta hur en talar och utrycker sina tankar

How to follow your dream / Hur en följer sina drömmar

To know how to give and how to receive / Veta hur en ger och tar emot